سه راه مساوی

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل
توضیحات:

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل

سه راه مساوی فولادی جوشی B.W


اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
 عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی                                          EL.90° DEG AND 45° DEG B.W                            
سه راهی مساوی و نا مساوی  جوشی                                                TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی                                          REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی                                                                                                    CAP               
ساخته میشوند و معمولا در لوله کشی های نفت و گاز و پتروشیمی و حتی آب کاربرد دارد معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت  WT به  رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH

کوتاه شعاع آرنج بلند رادیوس آرنج قطر خارج در Bevel D اندازه لوله نامی
45° B 90° A 45° B 90° A
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 38.1 21.3 21.3 1.2
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 28.4 26.7 26.7 3.4
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 38.1 33.4 33.4 1
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 47.8 42.2 42.2 1-1.4
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 57.2 48.3 48.3 1-1.2
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 76.2 60.3 60.3 2
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 95.2 73.0 73.0 1-1.2
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 114.3 88.9 88.9 3
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 133.4 101.6 101.6 3-1.2
ورودی سفارشی ورودی سفارشی 152.4 114.3 114.3 4
وغیره وغیره وغیره وغیره وغیره وغیره