سه راه نامساوی جوشی

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل
توضیحات:

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل

سه راه نامساوی فولادی جوشی B.W


اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
 عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی                                          EL.90° DEG AND 45° DEG B.W                            
سه راهی مساوی و نا مساوی  جوشی                                                TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی                                          REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی                                                                                                    CAP               
ساخته میشوند و معمولا در لوله کشی های نفت و گاز و پتروشیمی و حتی آب کاربرد دارد معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت  WT به  رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH

Wall Thickness Schedules (ASME) ASME B36.10 ASME B36.19
Nominal pipe
Size (NPS)
Outside Diameter Nominal Wall Thickness
Sch5s Sch10s Sch40s Sch80s Sch5
A B MM IN MM IN MM IN MM IN MM IN MM IN
8 1/4 13.7 0.540 - - 1.65 0.065 2.24 0.088 3.02 0.119 - -
10 3/8 17.1 0.675 - - 1.65 0.065 2.31 0.091 3.20 0.126 - -
15 1/2 21.3 0.840 1.65 0.065 2.11 0.083 2.77 0.109 3.73 0.147 1.65 0.065
20 3/4 26.7 1.05 1.65 0.065 2.11 0.083 2.87 0.113 3.91 0.154 1.65 0.065
25 1 33.4 1.32 1.65 0.065 2.77 0.109 3.38 0.133 4.55 0.179 1.65 0.065
32 1 ¼ 42.2 1.66 1.65 0.065 2.77 0.109 3.56 0.140 4.85 0.191 1.65 0.065
40 1 ½ 48.3 1.90 1.65 0.065 2.77 0.109 3.68 0.145 5.08 0.200 1.65 0.065
50 2 60.3 2.38 1.65 0.065 2.77 0.109 3.91 0.154 5.54 0.218 1.65 0.065
65 2 ½ 73.0 2.88 2.11 0.083 3.05 0.120 5.16 0.203 7.01 0.276 2.11 0.083
80 3 88.9 3.50 2.11 0.083 3.05 0.120 5.49 0.216 7.62 0.300 2.11 0.083
90 3 ½ 101.6 4.00 2.11 0.083 3.05 0.120 5.74 0.226 8.08 0.318 2.11 0.083
100 4 114.3 4.50 2.11 0.083 3.05 0.120 6.02 0.237 8.56 0.337 2.11 0.083
125 5 141.3 5.56 2.77 0.109 3.40 0.134 6.55 0.258 9.53 0.375 2.77 0.109
150 6 168.3 6.62 2.77 0.109 3.40 0.134 7.11 0.280 10.97 0.432 2.77 0.109
200 8 219.1 8.62 2.77 0.109 3.76 0.148 8.18 0.322 12.70 0.500 2.77 0.109
250 10 273.0 10.75 3.40 0.134 4.19 0.165 9.27 0.365 12.70 0.500 3.40 0.134
300 12 323.8 12.75 3.96 0.156 4.57 0.180 9.53 0.375 12.70 0.500 3.96 0.156
350 14 355.6 14.00 3.96 0.156 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 3.96 0.156
400 16 406.4 16.00 4.19 0.165 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 4.19 0.165
450 18 457 18 4.19 0.165 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 4.19 0.165
500 20 508 20 4.78 0.188 5.54 0.218 9.53 0.375 12.70 0.500 4.78 0.188
550 22 559 22 4.78 0.188 5.54 0.218 9.53 0.375 12.70 0.500 4.78 0.188
600 24 610 24 5.54 0.218 6.35 0.250 9.53 0.375 12.70 0.500 5.54 0.218
650 26 660 26 - - - - - - - - - -
700 28 711 28 - - - - - - - - - -
750 30 762 30 6.35 0.250 7.92 0.312 9.53 0.375 12.70 0.500 6.35 0.250
800 32 813 32 - - - - - - - - - -
850 34 864 34 - - - - - - - - - -
900 36 914 36 - - - - - - - - - -
950 38 965 38 - - - - - - - - - -
1000 40 1016 40 - - - - - - - - - -
1050 42 1067 42 - - - - - - - - - -
1100 44 1118 44 - - - - - - - - - -
1150 46 1168 46 - - - - - - - - - -
1200 48 1219 48 - - - - - - - - - -