کپ یا در پوش جوشی

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل
توضیحات:

اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL) یا استنلس استیل

کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W


اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
 عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی                                          EL.90° DEG AND 45° DEG B.W                            
سه راهی مساوی و نا مساوی  جوشی                                                TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی                                          REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی                                                                                                    CAP               
ساخته میشوند و معمولا در لوله کشی های نفت و گاز و پتروشیمی و حتی آب کاربرد دارد معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت  WT به  رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH

Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME)
Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers
ASME B16.9-12
Nominal
Pipe Size (NPS)
Outside Diameter at Bevel Center-to-End End-to-End
OD1 OD2 C M H
IN MM IN MM IN MM IN MM IN MM
44 × 30 44 1118 30 762 32 813 28 711 24 610
44 × 28 44 1118 28 711.2 32 813 27.5 698 24 610
44 × 26 44 1118 26 660.4 32 813 27.5 698 24 610
44 × 24 44 1118 24 609.6 32 813 27.5 698 24 610
44 × 22 44 1118 22 558.8 32 813 27 686 24 610
44 × 20 44 1118 20 508 32 813 27 686 24 610
46 × 44 46 1168 44 1117.6 33.5 851 31.5 800 28 711
46 × 42 46 1168 42 1066.8 33.5 851 31 787 28 711
46 × 40 46 1168 40 1016 33.5 851 30.5 775 28 711
46 × 38 46 1168 38 965.2 33.5 851 30 762 28 711
46 × 36 46 1168 36 914.4 33.5 851 30 762 28 711
46 × 34 46 1168 34 863.6 33.5 851 29.5 749 28 711
46 × 32 46 1168 32 812.8 33.5 851 29.5 749 28 711
46 × 30 46 1168 30 762 33.5 851 29 737 28 711
46 × 28 46 1168 28 711.2 33.5 851 29 737 28 711
46 × 26 46 1168 26 660.4 33.5 851 29 737 28 711
46 × 24 46 1168 24 609.6 33.5 851 28.5 724 28 711
46 × 22 46 1168 22 558.8 33.5 851 28.5 724 28 711
48 × 46 48 1219 46 1168.4 35 889 33 838 28 711